Spastisite

Spastisite nedir?

Spastisite gerilme refleksinin aşırı uyarılmasına bağlı olarak kasların şiddetli düzeyde kasılması anlamına gelir. Spastisite serebral palsi, multiple skleroz, kardiyovaskuler kazalar, inme, travmatik beyin hasarı ve spinal kord hasarı gibi birçok nörolojik hastalık sonucu karşımıza çıkabilen yaygın bir semptomdur. Şiddetli ağrı ile ciddi kontraktür ve deformitelere neden olabilir.

Spastisite tedavisi nedir?

Etyolojiye göre ve hastanın ihtiyacına yönelik olarak fizyoterapi, medikal tedavi, botulinum toksini enjeksiyonları ve cerrahi girişimlerdir. Cerrahi girişim olarak pallidotomi,selektif dorsal rizotomi, intratekal baklofen pompası ve RF ile perkütanöz rizotomi düşünülebilir.