Merak Edilenler

Parkinson hastalığı için risk faktörleri nelerdir? Bu riski azaltmak için birşeyler yapılabilir mi?

Parkinson hastalığındaki vücutta dopamin azalmasında tetiği çeken ana neden tam olarak bilinmediği için bilimsel olarak  kanıtlanmış hastalıktan  koruyucu bir faktör yoktur. Bilinen en büyük risk faktörü yaştır.

Beyin pili ameliyatında geç kalınma söz konusu mudur?

Beyin pilinin  parkinson hastalığındaki etkinliği; hastanın beyin pili ekibi tarafından değerlendirilip uygun görülmesine bağlıdır. Hastanın ilaç tedavisine yanıt vermeyen denge problemi ve anlamlı bilişsel gerilik gibi şikayetleri mevcut ise beyin pilinin asıl yararlı olduğu motor semptomların (titreme, hareketlerde yavaşlama gibi) düzelmesi gölgede kalır.

Beyin pili için yaş sınırı var mıdır?

Kesin bir yaş sınırı mevcut değildir. Beyin pilinden yarar görüp görmeyeceği yaştan çok diğer faktörlere bağlıdır. Bunlar, ilaç tedavisinden (L-dopa) fayda görüp görmesi,bilişsel fonksiyonların iyi olması ve parkinsonun tipik motor bulgularının olmasıdır (ellerde titreme- hareketlerde yavaşlık gibi).

Beyin pilinde enfeksiyon ne sıklıkla görülür?

Klinik çalışmaların gösterdiği rakam ortalama %3 civarındadır. Sıklıkla göğüs üzerinde bataryanın yerleştirildiği alanda gözlenir.

Parkinson hastalığında hangi bulgular tipik olarak beyin pili ile düzelir?

Yavaşlık,katılık, titreme,L-Dopa ya yanıt veren yürüme problemleri, diskinezi(ilaç tedavisine bağlı istemsiz kasılmalar), distoni (kollarda parmaklarda boyunda istemsiz kas aktivasyonu sonucu oluşan ağrılı kasılmalar), gece ilaç dozu azalmasına bağlı semptomlarda kötüleşme

Beyin pilinin Parkinson hastalığında belirgin fayda göstermediği durumlar nelerdir?

İlaç tedavisiyle hiç fayda görmeyen yürüyüşte donma, yavaşlık, mesane barsak ve seksuel problemler  Konuşma problemleri,yutma güçlüğü, bilişsel problemler(demansiyel bulgular), duygudurum problemleri (depresyon anksiyete),

Parkinson hastalığı ailesel midir?

Parkinson hastalarının birçoğu sporadik diye tanımlanan aile öyküsü olmayan gruplardır. Bu sporadik gruplarda görülmesinin  nedeni halen açıklanabilmiş değildir.

Çok az bir kısmında genetik değişiklikler görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda ailesel parkinson hastalığı olan gruplarda  LRRK2,PARK2,PARK7,PINK1 ve SNCA genlerinde ya da isimlendirilmemiş başka genlerdeki mutasyon kaynaklı olabileceği açıklanmıştır.

Parkinson hastalığı ne kadar yaygın bir hastalıktır?

Genel populasyonda %0.3 oranında görülür, 60 yaş üzerinde 1%  ve 80 yaş üzerinde  %3 oranında gözlenir. Türkiye de 100.00 den fazla parkinson hastası mevcuttur.

Beyin pili olanlar güvenlik cihazlarından geçebilir mi? Tomografi ya da MR çektirebilir mi?

Beyin pili olan hastaların x-ray/tomografi  çektirmesinde sakınca yoktur. Güvenlik tarama cihazlarından geçişlerde bir sorun olmamaktadır. Beyin pili olan hastalar uygun MR cihazında beyin görüntüleme yapılabilirken, vücut MR çekimi önerilmemektedir

Beyin pili ameliyatı olan hastaların günlük aktivitelerini kısıtlaması gerekir mi?

Beyin pili ameliyatının asıl amacı hastaları günlük hayatta daha fazla aktif hale getirmektir. Hastalar   egzersiz yapabilir , sevdiği aktivitelerde bulunabilir. Sadece yakın temas sporları ve kafa travmasına açık faaliyetlerden  kaçınılması önerilir.

Şarj edilebilir beyin pili uygulanmış bir hasta, şarj etmeyi unutursa cihazda arıza gelişir mi?

Şarj olabilir cihazların modeline göre değişmekle birlikte  pil kapandıktan sonra tekrar şarj edilebilmesi mümkündür.

Beyin pili neden beynin her iki tarafına takılır?

Genel olarak beynimizin bir yarısı vücudumuzun karşı tarafını kontrol eder. Yani beyinde sağ tarafa uygulanmış  beyin pili, vucudun sol tarafındaki şikayetlere yönelik tedavi sağlar. Vucudunun her iki tarafında (sağ-sol) şikayeti olan hastalara iki taraflı pil takılır. Tek taraflı sıkıntısı olan hastalar içinse parkinson hastalığının ilerleyici bir hastalık olması nedeniyle 2 taraflı beyin pili uygulanan merkezler bulunmakla birlikte, hastanın genel durumuna ve şikayetlerine göre tek taraflı da uygulanabilir.

Eğer parkinson hastalığına kesin tedavi seçeneği bulunursa beyin pili taktırmış olmak bu yeni tedaviyi denemeyi engeller mi?

Beyin pili beyin dokusuna hasar vermeden fayda sağlar. Beyin pili sistemi vucuttan kalıcı bir etki olmadan çıkarılabildiği için yeni bir tedavi rahatlıkla denenebilir.

Parkinson hastalığında koku duyusu azalır mı?

Sıklıkla gözden kaçan bir bulgu olan koku duyusunun kaybı parkinson hastalığının erken evrelerinde görülür. Parkinson tanısı almış hastaların birçoğunda koku duyusu kaybı görülür. Koku duyusunun kaybında birçok neden sorumlu olabilir.

Parkinson hastalığında koku duyusunda niçin azalma olur?

Parkinson un erken belirtileri arasında olan koku duyusunda azalmanın sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bir teoride  ; alfa-synuclein isimli bir proteinin kümeleşmesi suçlanmıştır.

Parkinson tedavisinde yeni gelişmeler hangi yönde ilerlemektedir?

Çalışmalar beyin pili kullanımının  geliştirilmesine yönelik devam etmektedir  Özellikle pilin yerleştirileceği alanlar araştırılmaktadır. Örneğin yürüme ve denge problemine standart beyin pili odakları ile kesin çözüm elde edilemediğinden, yeni çalışmalarda beyin sapında bulunan PPN (pedinkülopontin nukleus) isimli çekirdek hedeflenmektedir. Bir başka çalışma alanıda akıllı piller üzerinedir. Bu çalışma ile devamlı olan elektrik stimulasyonu yerine her hastanın ihtiyaç duyduğu an aktive olan  kişiye özel sinyal algılayarak çalışan pil araştırılmaktadır.