Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu nedir?

Karpal tünel sendromu ellerde uyuşukluk, ağrı ve elektriklenmegibi şikayetlerle kendini gösteren , tüm dünyada ortalama 75 milyon insanı etkileyen bir sağlık sorunudur. Karpal tünel sendromunun tedavisi çoğunlukla başarılı sonuçlar verir, fakat erken teşhis her zaman önemlidir.

Semptomları nelerdir?

En sık görülen bulguları uyuşma, karıncalanma,yanma, elde bir eşyayı kavrarken güçsüzlük ve ağrıdır. Baş parmak ve işaret parmağının tamamını, orta parmağın yarısını kaplayan uyuşma,elektriklenme ve ağrı  şikayetleri ile kendini gösterir. Ağrı bazen parmaklardan omza kadar uzanabilir. Bu bulgular sıklıkla geceleri gözlenir ve her iki elde bulunabilir.

Karpal tünel sendromu neden oluşur?

El bileğinin tam ortasındaki bölgeden 9 adet tendon ve 1 adet sinir geçer bu önemli yapıları zırh gibi koruyan tünele  karpal tünel ismi verilmiştir. Bu bölgeden geçen sinire Median sinir denilir. Bu tünelin çatısını kalın bir ligaman oluşturur ve buna karpal ligaman denilir. Herhangi bir nedenle bu kanaldaki ödem, median sinire baskı yapar. Median sinirin görevi ilk 3 parmağımıza giden his ve hareketleri sağlamaktır.

Eğer ki bu alana basınç yüksek olursa karpal tünel sendromu gelişebilir.

Karpal tüneldeki ödem;  genetik , şeker hastalığı, tiroid problemleri, kırık ya da artrit nedenli oluşabilir. Ne yazık ki birçok kişide gerçek neden tam olarak bilinmez.

Kimlerde daha sık görülür?

Sıklıkla el bileklerini bükerek çevresel hareketler ve el işi yapanlarda görülür.

Hamilelikte Karpal tünel sendromu görülür mü?

Sıvı birikimi nedeni ile hamilelikte sıklıkla karşımıza çıkar. Doğum sonrası tipik olarak bulgular kaybolur.

Hangi hareketler şikayetleri arttırır?

Kavrama, sıkma ve çırpma gibi tekrarlayıcı el hareketleri ve aktiviteleri sonucunda şikayetler artabilir.

Tedavisi nedir?

Elişi yapmak ,çırpma gibi tekrarlayıcı el hareketlerinin azaltılması, geceleri bilek ateli kullanmak ve antienflamatuar ilaçlar almak  cerrahi olmayan tedavi yöntemleri arasındadır.

Cerrahi tedavi nedir?

Cerrahi tedavideki amaç sinir üzerinde bulunan transvers ligamanı keserek median sinir üzerindeki basıncı azaltmak ve siniri serbestleştirmektir.