Esansiyel Tremor

Herkesin hayatında bir dönem karşılaştığı el titremesenin gözden kaçan nedenlerinden biri olan Esansiyel Tremor nedir?

Titreme anlamına gelen tremor birçok hastalık ile birlikte görülebilir. Hareketle değişimine, postürle (yer çekimine göre ) ilişkisine ve hızına göre sınıflandırılır. Fizyolojik (normal) ve patolojik (bir hastalığın eşlik ettiği) olmak üzere iki ana gruba ayırabiliriz.

Fizyolojik tremor nedir?

Fizyolojik tremor; stres, anksiyete,yorgunluk, kan şekeri düşüklüğü, soğuk ve kafein tüketimi sonrası herkesin başına gelebilecek geçici bir titreme halidir.

Tremor hangi hastalıklarla birlikte görülebilir?

Parkinson Hastalığı, Esansiyel Tremor(ET), Ortostatik Tremor, Beyincik rahatsızlıkları, Periferik Nöropati ve Alkol yoksunluğunda karşımıza çıkabilir.

Esansiyel tremor nedir? Ne sıklıkla karşımıza çıkar? Hangi yaş grubunda sık gözlenir?

Esansiyel Tremor toplumda en sık görülen hareket bozukluğu tipidir. Kadın ve erkeği eşit oranda etkiler. Sıklıkla 60 yaş üzerinde ortaya çıkar ve yüksek oranda (%70) ailesel geçiş gösterir. Günlük hayatta çevremizde sık karşılaştığımız fakat ‘Onun babası da (annesi, kardeşi teyzesi ….) titrerdi’ denilen ve tedavisi olduğu pek bilinmeyen ailesel geçişli bir hastalıktır. Yeni Esansiyel tremor tanısı koyulmuş hastaların %5 ‘ini 20 li yaş grubu oluşturur.

Esansiyel tremor neden oluşur? Hangi bulgularla başlar? Tanı nasıl konulur?

Vücudun bir yarımını etkileyen tremor; karşı taraftaki beyin derin yapılarının (Talamus) fazla çalışmasından dolayı ortaya çıkar. Esansiyel tremor kol ve ellerde sıklıkla tek taraflı olarak başlar. Hastalık ilerledikçe baş, ses, dil veya bacaklar da etkilenebilir. Essansiyel tremor %70 oranında ailesel geçiş gösterir. Bu hasta grubunda ayrıca alkol kullanımı ile semptomların düzeldiği gözlenir.

Parkinson hastalığındaki tremor ile karışır mı?

Özelllikle yaşlı hastalardaki titremeler parkinson hastalığı ile esansiyel tremor arasında kafa karışıklığına yol açabilir. Esansiyel tremorda bir amaca yönelik yer çekimine karşı hareket halindeyken titreme tetiklenirken, parkinson hastalığında istirahat halindeyken para sayma hareketi şeklinde görülen hareketler tipiktir.

Esansiyel Tremor tedavisi nedir?

Bulguya yönelik tedavi uygulanır. İlk tedavi ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile kontrol edilemeyen hastalarda cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi tedavi seçenekleri beyin derin yapılarına lezyon oluşturma veya elektriksel stimulasyon uygulanmasıdır. Günümüzdeki en güncel tedavi yöntemi derin beyin stimulasyonu denilen beyin derin yapılarına elektrod yerleştirilmesi olan beyin pili ameliyatıdır.